Tag Archives: VRF

چه تفاوتی بین VRV و VRF وجود دارد؟

تفاوت سیستم های VRV و VRF

بسیاری از افرادی که این سوال را می پرسند ، به اشتباه آن را به عنوان 2 فناوری مختلف HVAC تفسیر می کنند. در واقع ، این دو اصطلاح متفاوت برای یک نوع از فناوری HVAC هستند. بر اساس کمپرسورهای دارای فناوری اینورتر ، اولین سیستم های VRV HVAC توسط Daikin در اوایل دهه 1980 […]