چیلرها

ساخت و تولید انواع چیلرهای تراکمی هواخنک و آب خنک (کندانسور آبی و کندانسور هوایی) با کمپرسورهای اسکرو و اسکرال در ایران در ظرفیت های گوناگون متناسب با نوع کاربری و شهر محل استفاده.

انواع چیلرهای بام مکانیک

چیلر اسکور هواخنک
چیلر اسکرو هوا خنک

چیلر تراکمی  هوا خنک (کندانسور هوایی) با بهره گیری از کمپرسور اسکرو از ظرفیت 55 تن تا 347 تن واقعی تبرید با قابلیت تولید ظرفیت های بالاتر به صورت سفارشی.

با استفاده از کمپرسورهای تولید  BITZER ، HANBELL و REFCOMP

 • سازه سبک و طراحی بدنه مطابق با استانداردهای روز دنیا و قابل رقابت با مدل های اروپایی و آسیایی
 • تعداد مدارهای متناسب با کمپرسورها بنابر خواسته کارفرمایان محترم
 • قابلیت سفارش مدل های خاص خارج از کاتالوگ جهت پروژه های خاص
 • قابلیت افزودن سیستم اینورتر جهت کنترل دورفن های کندانسور
 • استفاده از ماشین آلات جهت ایجاد خم در لوله های مسی جهت کاهش اتصالات و کاهش تا حد ممکن در سیستم جوشکاری
 • استفاده از کوئل های متناسب با ظرفیت کمپرسورها
 • قابلیت استفاده از کوئل های 3 و 4 ردیفه از FPI 10 تا FPI 14
 • قابلیت استفاده از کوئل های دارای BLUE COATING
 • تابلوبرق چیلر مجهز به سیستم PLC می باشند که از پیشرفته ترین PLCهای حال حاضر دنیا در این چیلرها بهره گرفته شده است
 • نحوه چیدمان داخلی چیلرها مطابق با استانداردهای جهانی و قابل رقابت با برندهای معتبر اروپایی
 • قطعات استفاده شده در تابلو برق چیلره با برندهای HYUNDAI ، SCHNEIDER ELECTRONIC ، SIEMENC می باشد.
 • قابلیت تولید با گازهای مبرد R407C ، R22 ، R134
 • فن های AXIAL چیلرها با برندهای معتبر نظیر EMB، ROSENBERG ,ZEHL A BEG و…. می باشد.
چیلر اسکرو آب خنک

چیلرهای تراکمی آب خنک (کندانسور آبی) با بهره گیری از کمپرسور اسکرو از ظرفیت 75 تن تا 640 تن واقعی تبرید با قابلیت تولید ظرفیت های بالاتر به صورت سفارشی.

با استفاده از کمپرسورهای  BITZER ، HANBELL و REFCOMP

 • سازه سبک و طراحی بدنه مطابق با استانداردهای روز دنیا و قابل رقابت با مدل های اروپایی و آسیایی
 • تعداد مدارهای متناسب با کمپرسورها بنابر خواسته کارفرمایان محترم
 • قابلیت سفارش مدل های خاص خارج از کاتالوگ جهت پروژه های خاص
 • استفاده از ماشین آلات جهت ایجاد خم در لوله های مسی جهت کاهش اتصالات و کاهش تا حد ممکن در سیستم جوشکاری
 • استفاده از کوئل های متناسب با ظرفیت کمپرسورها
 • تابلوبرق چیلر مجهز به سیستم PLC می باشند که از پیشرفته ترین PLCهای حال حاضر دنیا در این چیلرها بهره گرفته شده است
 • نحوه چیدمان داخلی چیلرها مطابق با استانداردهای جهانی و قابل رقابت با برندهای معتبر اروپایی
 • قطعات استفاده شده در تابلو برق چیلره با برندهای HYUNDAI ، SCHNEIDER ELECTRONIC ، SIEMENC می باشد.
 • قابلیت تولید با گازهای مبرد R407C ، R22 ، R134
چیلر اسکرال هوا خنک

طراحی و تولید چیلر اسکرال آب خنک بر اساس مدرن ترین چیلرهای تولید شده در دنیا از ظرفیت 2.3 تا 127 تن واقعی تبرید.

 • استفاده از کمپرسور های copland و Danfoss(اصلی) در ظرفیت های 2.3 تن واقعی تا 120 تن واقعی تبرید می باشند
 • سازه سبک و طراحی بدنه مطابق با استانداردهای روز دنیا و قابل رقابت با مدل های اروپایی و آسیایی
 • تعداد مدارهای متناسب با کمپرسورها بنابر خواسته کارفرمایان محترم
 • قابلیت سفارش مدل های خاص خارج از کاتالوگ جهت پروژه های خاص
 • قابلیت افزودن سیستم اینورتر جهت کنترل دورفن های کندانسور
 • استفاده از ماشین آلات جهت ایجاد خم در لوله های مسی جهت کاهش اتصالات و کاهش تا حد ممکن در سیستم جوشکاری
 • استفاده از کوئل های متناسب با ظرفیت کمپرسورها
 • قابلیت استفاده از کوئل های 3 و 4 ردیفه از FPI 10 تا FPI 14
 • قابلیت استفاده از کوئل های دارای BLUE COATING
 • تابلوبرق چیلر مجهز به سیستم PLC می باشند که از پیشرفته ترین PLCهای حال حاضر دنیا در این چیلرها بهره گرفته شده است
 • نحوه چیدمان داخلی چیلرها مطابق با استانداردهای جهانی و قابل رقابت با برندهای معتبر اروپایی
 • قطعات استفاده شده در تابلو برق چیلره با برندهای HYUNDAI ، SCHNEIDER ELECTRONIC ، SIEMENC می باشد.
 • قابلیت تولید با گازهای مبرد R407C ، R22 ، R134
 • فن های AXIAL چیلرها با برندهای معتبر نظیر EMB، ROSENBERG ,ZEHL A BEG و…. می باشد.

 

چیلر اسکرال آب خنک

چیلرهای تولید شده با کمپرسور اسکرال و کندانسور آب از ظرفیت 25 تن تا 150 تن واقعی تبرید با قابلیت تولید ظرفیت های بالاتر به صورت سفارشی.

 • استفاده از کمپرسور های copland و Danfoss(اصلی) در ظرفیت های 3/2 تن واقعی تا 120 تن واقعی تبرید می باشند
 • سازه سبک و طراحی بدنه مطابق با استانداردهای روز دنیا و قابل رقابت با مدل های اروپایی و آسیایی
 • تعداد مدارهای متناسب با کمپرسورها بنابر خواسته کارفرمایان محترم
 • قابلیت سفارش مدل های خاص خارج از کاتالوگ جهت پروژه های خاص
 • استفاده از ماشین آلات جهت ایجاد خم در لوله های مسی جهت کاهش اتصالات و کاهش تا حد ممکن در سیستم جوشکاری
 • استفاده از کوئل های متناسب با ظرفیت کمپرسورها
 • تابلوبرق چیلر مجهز به سیستم PLC می باشند که از پیشرفته ترین PLCهای حال حاضر دنیا در این چیلرها بهره گرفته شده است
 • نحوه چیدمان داخلی چیلرها مطابق با استانداردهای جهانی و قابل رقابت با برندهای معتبر اروپایی
 • قطعات استفاده شده در تابلو برق چیلره با برندهای HYUNDAI ، SCHNEIDER ELECTRONIC ، SIEMENC می باشد.
 • قابلیت تولید با گازهای مبرد R407C ، R22 ، R134

دانلود کاتالوگ ها

دانلود کاتالوگ های سری چیلر ها

انتخاب چیلر برحسب کاربری